EkstraKonto har blitt Sparekonto Pluss

Den 17. desember 2019 avviklet BN Bank EkstraKonto og endret din konto til Sparekonto Pluss.
Du har tilgang til din konto via BN Banks hjemmeside - der logger du deg inn i bankens ordinære nettbank.
Dersom du har spørsmål i anledning endringen, kan du kontakte vårt kundesenter på telefon 73 89 20 00.

Sparekonto Pluss
photo-2-big-3x.png 1,35%

0 - 99 999: 0,65 %
Fra 100 000*: 1,35 % (fra første krone)


* rentesats 0,20 % for den delen av innskuddet som eventuelt overstiger 20 mill.